Obchodní expanze a tříbení aktivit

Růst a rozšiřování MORAVIA Consulting (2004)

MORAVIA Consulting dosáhla v roce 2004 obratu v řádu stovek miliónů korun. Nová odbytiště a zvyšující se poptávka si vyžádaly organizační a operativní růst firmy. Navýšili jsme počet kmenových zaměstnanců, rozšířili skladové prostory o dalších více než 800 m² a přesunuli je na logisticky výhodnou adresu nedaleko mezinárodního letiště Brno-Tuřany. Úspěšná konsolidace provozních nároků umožnila MORAVIA Consulting pustit se do přípravy dalších projektů (FIAMO, expanze do Asie, Austrálie a Německa).

Akvizice Birkhold KG (2007)

Expanze MORAVIA Consulting do Německa byla posílena majetkovým vstupem do Birkhold KG - firmy s více než 50letou historií a širokým portfoliem zákazníků nejen na lokálním trhu. MORAVIA Consulting se prostřednictvím Birkhold KG stala důvěryhodným partnerem v očích místních odběratelů, schopným operativně řešit požadavky klientů na místní úrovni. Díky akvizici Birkhold KG bylo výrazně posíleno zastoupení na vysoce rentabilním trhu Německa.

Expanze do Polska prostřednictvím MORAVIA Europe sp. z o. o

Do Polska vstoupila MORAVIA Consulting založením společnosti MORAVIA Europe sp. z o. o. Došlo k lepšímu pokrytí tamního trhu, zvýšil se počet polských partnerů a zlepšily obchodní vztahy. Klienti mají k dispozici lokální podporu komunikující v domácím jazyce a flexibilně reagující na veškeré požadavky. Polsko představuje stabilizované odbytiště produktů skupiny.

Krystalizace investičních aktivit MORAVIA Consulting (2007)

Vlivem neustálého růstu bylo třeba zpřehlednit organizační strukturu společnosti. Proto byly v roce 2007 veškeré distribuční aktivity přeneseny na dceřinou společnost MIT spol. s r. o. Ta byla v rámci sjednocení firemní identity přejmenována na MORAVIA Europe, spol. s r. o. Mateřská firma MORAVIA Consulting se od té doby věnuje výhradně přípravě nových investičních projektů a centrálnímu řízení celé skupiny.

Expanze do Holandska akvizicí De Rekenwinkel

Pro expanzi do Holandska, respektive posílení pozice na místním trhu, byla zvolena akvizice etablované společnosti. De Rekenwinkel byla ideálním kandidátem majetkového vstupu, neboť šlo o firmu plně stabilizovanou, s mnoha obchodními vztahy a koncovými zákazníky, kterou v danou chvíli brzdil jen nedostatek kapitálu. Ten poskytla MORAVIA Consulting a získala tak spolehlivého partnera, etablovaného nejen na místním v trhu, ale i v oboru distribuce kalkulátorů.